Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Renginil Takı Giyim ve Aksesuar Limited Şirketi’ne ("Everyday by Reng") aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgiler aşağıda yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10 uncu maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünü kapsamında www.everydaybyreng.com üzerinden her zaman ulaşabileceğim ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni linkinde yer alan aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde kişisel verilerimin KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Everyday by Reng tarafından işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum.

Kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetleri, profilleme, segmentasyon: Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; Everyday by Reng nezdindeki üyeliklerim ve alışverişlerime göre bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, reklam, teklif, tanıtım oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, kişiselleştirilmiş segmentasyon, profilleme, hedefleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, müşteri kazanım veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek kişisel aktivitelerin planlanması, ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması adına kişiselleştirilmiş aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi ve kişisel kampanya performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine açık rıza veriyorum.

Yurt dışı aktarım: Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Everyday by Reng’in  yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile (siber güvenlik kapsamında sigorta hizmeti, sunucu/ bakım ve geliştirme hizmeti), verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla ve Everyday by Reng’in iş ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar kapsamında anlaşmaların gereğini yerine getirebilmek için iş ortaklarıyla ve bu suretle yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki ilgili tedarikçilerin sunucularının yurt dışında olması sebebiyle kimlik, finans, iletişim, pazarlama, lokasyon, müşteri işlem, ve işlem güvenliği verilerimin yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde KVKK'ya uygun olarak Renginil Takı Giyim ve Aksesuar Limited Şirketi tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.

Everyday by Reng ile paylaşılan kişisel veriler, Everyday by Reng gözetimi ve kontrolü altındadır. Everyday by Reng, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.