KVKK Aydınlatma Metni

RENGİNİL TAKI GİYİM VE AKSESUAR LİMİTED ŞİRKETİ
 
MÜŞTERİ VE İNTERNET SİTESİ KULLANICISI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 271788-5 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Levazım Mahallesi, Koru Sokak, Birkent Sitesi, C Blok Apt NO: 13F / 4 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye adresinde bulunan Renginil Takı Giyim ve Aksesuar Limited Şirketi (“Everyday by Reng” veya “Şirket”) tarafından 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Müşteri ve İnternet Sitesi Kullanıcısı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği ile hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Bu metinde:

 • Everyday by Reng’e ait everydaybyreng.com internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz, Site’den alışveriş yapmanız veya 3. kişiler tarafından yapılan alışverişin tarafınıza gönderilmesi ya da Site’ye üye olmanız (“Site Üyesi”),
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasına onay vermeniz,
 • İletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,
 • Everyday by Reng’in düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin Aydınlatma Metni yer almaktadır.

Everyday by Reng olarak; Site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerez vb. yöntemler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 Aydınlatma Metni, Everyday by Reng tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Everyday by Reng İşbu Aydınlatma Metni’ni, süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmiş son versiyona http://everydaybyreng.com/pages/kvkk-aydinlatma-metni adresinden erişilebilirsiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Şirketimizin genel merkezi, Everyday by Reng’in ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtıldığı / satışının / satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirildiği özel etkinlik alanları, satış/ dağıtım / pazarlama / satış sonrası hizmet ağları, matbu formlar ve anketler, Şirketimizin internet sitesi, açık internet kaynakları, e-posta, telefon, faks, kargo / posta, talep / şikayet platformları, müşteri ziyaretleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili 3. kişilere ait entegre sistemler, sosyal medya platformları, çerezler ve sair tanımlama / takip teknolojileri ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizi; 

 • Site üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile her türlü çevrimiçi ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • İstediğiniz ürünün stoğa geldiğinden haberdar edilmenizi talep etmeniz halinde bunun yerine getirilmesi kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • Site üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
 • Site üyeliği ve Site kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, (i) göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya (ii) Site üyeliğine dair açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Siteyi ziyaret etmeniz halinde;

 • Site’yi ziyaret etmeniz halinde kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ile etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerez vb. yöntemler kullanmakta ve Site’yi kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 Site Üyesi olmanız halinde;

 • Üyeliğinizin gerçekleştirilmesi ve üye bilgilerinizin kaydedilmesi, üye girişinin yapılabilmesini sağlamak, üyeliğinizle ilgili bilgilendirmelerde bulunulması, üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek ve tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerini kullanarak Site’ye giriş yapılabilmesini ve yine üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın alışveriş yapılabilmesini sağlamak amacıyla ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla log kayıtları bilgilerinizi,
 • Üye olarak Site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde kullanılmak üzere kaydetmeniz halinde ek olarak adres bilginizi,
 • Üyelik esnasında otomatik olarak atanması nedeniyle Kullanıcı ID bilgisi,
 • Üye olarak tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği) ve ödeme (ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,
 • İstediğiniz ürün stoğa geldiğinde haberdar edilmek istemeniz halinde bu talebinizi karşılamak amacıyla ürün kodu bilgisi ve talebiniz ile birlikte gerekli olması halinde iletmiş olduğunuz beden ölçüsü verilerinizi,
 • Site üyeliğiniz ve alışverişlerinize göre size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site veya diğer üçüncü taraf ortamlarında Everyday by Reng’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yapılması, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları kapsamında ad soyad, cinsiyet, e-posta adresi, cep telefonu numarası, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde doğum tarihi, il, ilçe, demografik bilgiler, Site içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, Site kullanım süresi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme yöntemleri/kanalları ve tercihleri, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi, anket cevapları verilerinizi işlemekteyiz.

Çevrimiçi (online) kanallar üzerinden alışveriş yapmanız halinde (Üye olarak veya olmaksızın);

 • Site üzerinden üye olarak veya Site üzerinden üye olmaksızın alışveriş yapmanız halinde alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, alışverişinize ilişkin e-arşiv faturanın düzenlenerek tarafınıza gönderimini sağlamak, siparişinizin size ulaştırılabilmesi, satış sonrası destek hizmetlerini (iade, ürün incelemesi gibi) verebilmek amacıyla ad soyad, imza, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres, beden ölçüsü, alışveriş bilginizi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği), alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresinizi, ayrıca gerekli olması halinde banka bilginiz ile IBAN numarası bilginizi,
 • Site üzerinden üye olarak veya Site üzerinden üye olmaksızın alışveriş yapmanız halinde, satın almış olduğunuz ürüne ilişkin memnuniyet anketi gönderilerek memnuniyetinizi ölçmek amacıyla e-posta adresi, beden ölçüsü, alışveriş bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği) ve satın almış olduğunuz ürüne ilişkin puan verilerinizi,
 • Alışverişin kredi/banka kartı ile yapılması halinde, ödemenin tahsil edilebilmesini sağlamak amacıyla kredi/banka kartı bilgileri (ilk 4 ve son 4 hanesi, son kullanma tarihi, puan, kartın ait olduğu banka ve kart tipi bilgisi) verilerinizi,
 • Sipariş bilgileri (Verdiğiniz sipariş, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz, sipariş/hediye notu, siparişe ilişkin referans numarası) ve sipariş sorgulama ekranını kullanarak siparişinizi sorgulamanız halinde e-posta adresi ve sipariş numarası verilerinizi işlemekteyiz.

Satın alınan ürünün üçüncü kişiye gönderilmesi halinde;

 • Tarafınızca üçüncü kişilere ürün gönderilmesi halinde siparişin ilgili kişiye ulaştırılabilmesi ve satış sonrası destek hizmetlerini (iade, ürün incelemesi gibi) verebilmek amacıyla ilgili kişinin adres ve adres içerisinde bulunan ad soyad bilgilerini işlemekteyiz. Bu durumda bu kişi(ler)in aydınlatılmasına ilişkin sorumluluk bu bilgiyi paylaşan kişi olarak tarafınıza aittir.
 • Üçüncü kişiler tarafından adınıza ürün/hediye gönderilmesi halinde siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi ve satış sonrası destek hizmetlerini (iade, ürün incelemesi gibi) verebilmek amacıyla adres ve adres içerisinde bulunan ad soyad bilgilerinizi işlemekteyiz.

Everyday by Reng’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni vermeniz halinde;

 • Everyday by Reng’e herhangi bir kanaldan ,ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, Everyday by Reng tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb. ) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, kullanıcı ID, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz.

İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde;

 • E-posta, Site, sosyal medya ve benzeri kanallar (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, beden ölçüsü, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere e-posta, Site, sosyal medya ve benzeri kanallar üzerinden gerçekleştirilen mesaj geçmişi bilgilerinizi,
 • Site üzerinden sipariş oluşturmanız veya alışveriş yapmanız halinde bunlara ek olarak sipariş ve alışveriş geçmişi, faturalarınız, indirim/menfaat kullanımlarınızı işlemekteyiz.

Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler;

 • Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Everyday by Reng ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması kapsamında ad soyad, cinsiyet, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde doğum tarihi, yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve şikayetleriniz, alışverişleriniz, beden ölçüsü, sipariş notu, faturalarınız, ödeme bilgileriniz (Kredi/Banka kartının ilk 6 ve son 4 hanesi, ödeme tutarı, kartın ait olduğu banka bilgisi, referans numarası), ticari iletişim izin bilgisi, Site üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, Kullanıcı ID, IP adresi, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi, KVKK’’dan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla onaylayacağınız aydınlatma ve rıza metinlerini ve bunlara ilişkin kayıtları,
 • Çevrimiçi Ziyaretçi bakımından ise bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla çerez kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) verilerinizi işlemekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla tedarikçi olarak hareket eden yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimize (örn. satış sonrası hizmet sağlayıcıları, basım ve dağıtım hizmet sağlayıcıları, lojistik ve nakliye hizmet sağlayıcıları ile posta/kargo/kurye hizmet sağlayıcıları, pazar araştırması ve kamuoyu araştırma desteği veren hizmet sağlayıcıları, arşiv/depo desteği sağlayan hizmet sağlayıcıları, bilişim teknolojiler hizmet sağlayıcıları (telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları, izleme/hedefleme teknolojileri destek sağlayıcıları, e-arşiv fatura entegratör firmaları, aracı hizmet sağlayıcıları, veri barındırma hizmet sağlayıcıları vb.), hukuk / vergi / gümrük /denetim / bağımsız denetim / özel güvenlik / iş sağlığı ve güvenliği /sosyal güvenlik hizmet sağlayıcıları)
 • Ürünlere/hizmetlere ilişkin ödeme, finans, muhasebe ve tahsilat işlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik bankalara, ödeme hizmeti kuruluşlarına, ödeme sistemleri kuruluşlarına,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi, çekilişlerin, yarışmaların ve etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, çekiliş / yarışma sonuçlarının duyurulması, röportaj ve sair içeriklerin oluşturulması ve yayını, üyeliklerin sosyal medya üyelikleri üzerinden yapılması veya sosyal medya platformları paylaşım işlevinin gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik basın ve yayın kuruluşlarına, sosyal medya platformlarına, ajanslara ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişilere, ve
 • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (örn. mahkemeler, vergi daireleri, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.) aktarılabilmektedir.
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
 • Sitedeki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.
 • Ödemenizi kredi/banka kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgilerinizi, Everyday by Reng tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

5. Kişisel Verileriniz İşlenme Süresi

Everyday by Reng, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, yurt dışında bulunan server’larımızda depolanır, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, en geç 3 (üç) ay sonunda kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 7. Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili kişi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde dilerseniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Levazım Mahallesi, Koru Sokak, Birkent Sitesi, C Blok Apt NO: 13F / 4 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye adresine göndererek
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak ya da noter kanalıyla ulaştırarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle renginil@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@everydaybyreng.com adresimize göndererek Everyday by Reng’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.