Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Renginil Takı Giyim ve Aksesuar Limited Şirketi (“Everyday by Reng” veya “Şirket”) ile www.everydaybyreng.com internet sitesine (“Site”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

Site sahibi Everyday by Reng’in iletişim bilgileri şöyledir:

Adres: Levazım Mahallesi, Koru Sokak, Birkent Sitesi, C Blok, Apt NO: 13F/ 4 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

E-Posta: info@everydaybyreng.com

KEP Adresi: renginil@hs01.kep.tr (Mersis No: 0734202382100001 )

Everyday by Reng, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay almak şartıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Üye’lerin Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Everyday by Reng tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil Everyday by Reng’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin politikasını düzenleyen metinlere Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası linklerinden erişilebilir.

Gizlilik ve Çerez Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır. 

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, zorunlu bilgileri, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi bilgilerinin doğru, güncel, eksiksiz ve hatasız girilmesi gerekmektedir. 

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, dilediği her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir ve aynı şekilde Şirketimiz de çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir/askıya alabilir.

Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Everyday by Reng’in, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu e-posta adresi ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

Everyday by Reng ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Everyday by Reng tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Everyday by Reng sorumlu tutulamaz.  

Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Everyday by Reng’in izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

Üye, Everyday by Reng’in Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Everyday by Reng’in uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

Aşağıda belirtilen durumlarda, Everyday by Reng’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

  • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
  • Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
  • Üyelere, Everyday by Reng tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur.
  • Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
  • Üyenin, Everyday by Reng kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Everyday by Reng’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Everyday by Reng tarafından tespit edilmesi durumunda;
  • Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

Everyday by Reng, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, kullanım koşullarına ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve Site’de yer alan Gizlilik Politikası’na uygun hareket edecektir. 

Site’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler kullanılmaktadır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Everyday by Reng taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilir. Everyday by Reng’in, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Everyday by Reng, dilediği tarihte işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Üye, Everyday by Reng’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını ve yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devredemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Üye’nin Everyday by Reng’e bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Everyday by Reng’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Everyday by Reng’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri,  İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

İşbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.